Wie zijn wij?

EHBT is een collectief enthousiaste leerkrachten die zich specifiek richten naar de voorbereiding op het toelatingsexamen arts en tandarts. Door ondersteuning te bieden aan de gemotiveerde student en die zo te helpen zijn/haar droom te realiseren. We bieden een gerichte voorbereiding aan op het onderdeel KIW. We werken voornamlijk in de omgeving van Kortrijk.

2de kans programma

Lessenpakket voor studenten die niet slaagden voor de toelatingsproef tijdens de eerste zittijd.

Onze troeven

professionele lesgevers

Professionele lesgevers

Onze lesgevers zijn uitsluitend leerkrachten, actief in het onderwijs, mensen die dag in dag uit met het vak bezig zijn.

doelgericht

Doelgericht

We richten ons specifiek op het toelatingsexamen arts en tandarts, door die gerichte keuze onderscheiden we ons tegenover gelijkaardige bijleskantoren.

ruime ervaring

Ruime ervaring

Alle leerkrachten zijn erg vertrouwd met de vragen van het toelatingsexamen en doceren de leerstof reeds in eigen lessen. Ze namen zelf meerdere malen deel aan het toelatingsexamen. We geven deze ervaring met plezier door.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Een zeer gefocuste voorbereiding bieden voor het onderdeel KIW, door onder andere volgende zaken:

  • Het maken van (zeer veel) oefeningen uit voorgaande jaren en bespreken van modeloplossingen.
  • Herhaling van theorie, wij zijn sterk in het destilleren van de theoretische concepten tot hun essentie.
  • Simulatie van een toelatingsexamen, voorkennistesten, tussentijdse testen, enzovoort.
  • Het aanleren van redeneringen en oplossingsstrategieën.
  • Inspelen op noden van de student. Ongeziene theorie bijwerken, extra oefeningen aanbieden, enz.
  • Het leren analyseren van opgaves.
  • Extra motivatie en ondersteuning bieden om je over deze hindernis heen te loodsen.
  • Intelligent gokken, technieken om handmatig te rekenen, leren omgaan met timing en zelfvertrouwen in het onderwerp scheppen.
  • Leren omgaan met meerkeuzevragen en giscorrectie.
  • Het geven van extra hints, aandachtspunten en veel voorkomende valkuilen.

Hoe gaan we te werk?

STAP 1
intakegesprek

Alles start met een gesprek. Welk vak wil jij bijwerken? Hoe ver sta jij al met je voorbereiding? Welke verwachtingen heb jij van ons? Heb jij moeite om jezelf in te schatten of weet jij niet waar te beginnen, dan nemen we een nulmeting af die jouw werkpunten in kaart brengt.

STAP 2
planning

Na het intakegesprek hebben we zicht op jouw takenpakket en helpen we je met het plannen van de werklast, rekening houdend met je andere (school) verplichtingen. Wil jij lessen volgen in een korte en intensieve periode of liever gespreid? We stellen ons flexibel op.

STAP 3
uitvoering

De lessen kunnen op kantoor in Kortrijk plaatsvinden, maar ook bij u thuis, indien gewenst. We willen lessen bieden met veel interactie tussen student en leerkracht. De lessen zijn een combinatie van theoriesessies, oefensessies en testen.

STAP 4
simulatie

We eindigen met een exacte simulatie van het toelatingsexamen. We formuleren een eindadvies met daarin beschreven welke leerstofonderdelen jij reeds onder de knie hebt en helpen je met het vastleggen van je werkpunten.

Tarieven

Standaard

# uur Omschrijving Prijs
1 les: wiskunde, fysica, chemie of biologie € 35

Pakket*

# uur Vak Omschrijving Prijs
25 Fysica Standaard voorbereiding onderdeel fysica € 750
25 Chemie Standaard voorbereiding onderdeel chemie € 750
25 Wiskunde Standaard voorbereiding onderdeel wiskunde € 750
16 Biologie Standaard voorbereiding onderdeel biologie € 550

Opmerking: Het aantal lesuren is indicatief en kan een marge van 10% vertonen. Dit is afhankelijk van het tempo waarin de student de leerstof kan verwerken, het tarief verandert niet.

Wat zeggen anderen

De lessen hebben mij veel tijd bespaard en gaven mij info die noodzakelijk was om te slagen - Laura N.