2DE KANS PROGRAMMA

Het 2de kans programma is een lessenpakket speciaal ontworpen voor studenten die niet slaagden voor de toelatingsproef arts en tandarts tijdens de eerste zittijd. Studeren voor de tweede zittijd is niet evident. Ons 2de kans programma is er dan ook op gericht om de leerstof van het onderdeel KIW op een motiverende en doeltreffende manier, in korte tijd te verwerken.

Inhoud

Het 2de kans programma is opgedeeld in vier modules (wiskunde, fysica, chemie en biologie) waar de student zich apart voor kan inschrijven. Een module loopt over een periode van vier of vijf werkdagen. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal contacturen.

Modules

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag TOTAAL
FYSICA 6u 6u 6u 6u 6u 30u
CHEMIE 6u 6u 6u 6u / 24u
WISKUNDE 6u 6u 6u 6u / 24u
BIOLOGIE 4u 4u 4u 4u / 16u

Opmerking: wij bieden geen module IVV (Informatie Verwerven en Verwerken) aan.

Tijdens de contacturen wordt de theorie van het vak gedoceerd en worden bijbehorende oefeningen gemaakt. We overlopen gestructureerd de essentie van alle leerstofonderwerpen en gaan opbouwend te werk bij het bespreken van voorbeeldopdrachten. Hierbij komen de verschillende oplossingsstrategie├źn aan bod. Na het contactmoment is het de bedoeling dat de student de leerstof zelfstandig verder inoefent, zodat hiaten in de kennis onmiddellijk aan het licht komen en de dag nadien weggewerkt kunnen worden. De student ontvangt een theoriecursus, uitgewerkte voorbeeldopdrachten en alle vroegere examenvragen.

Naast de leerstof worden tal van best-practices aangereikt die onze lesgevers kennen vanuit hun praktijkervaring en die de studenten leren omgaan met meerkeuzevragen, met gis-correctie, met tijdsdruk, met hoofdrekenen, enzovoort.

Elke module wordt afgesloten met een simulatie van de toelatingsproef arts, zodat de student een idee krijgt in welke mate hij/zij reeds voldoet aan de vooropgestelde norm.

Waarom deelnemen?

De toelatingsproef arts (en voornamelijk het onderdeel KIW) is voor elke student een moeilijke hindernis. Het 2de kans programma is geenszins een wonderrecept voor het slagen voor de proef, maar wij (als leerkracht, repetitor en ouder) merken dat een dergelijke opleiding de slaagkansen gevoelig verhoogt.

Dit komt doordat wij heel gericht te werk gaan, in tegenstelling tot het klassieke (bredere) leerplan van de middelbare school.

De hoeveelheid leerstof voor de toelatingsproef arts is enorm en vormt voor veel leerlingen een groot struikelblok. Het is een heel tijdrovend proces om de essentie uit elk leerstofonderdeel in te studeren en goed te leren toepassen. Dat werk hebben wij reeds gedaan en we willen dit graag met onze studenten delen.

De oplossingsstrategieën voor de vragen van de toelatingsproef zijn voor veel studenten onbekend, omdat de typische vraagstellingen van de toelatingsproef in de middelbare school minder aan bod komen. Wij focussen net op die probleemoplossende strategie├źn die noodzakelijk zijn om te kunnen slagen.

Het aanreiken van de essentiële informatie en de oplossingsstrategieën biedt niet alleen een enorme tijdswinst maar daarnaast ook een veel grotere leerwinst in vergelijking met een volledig zelfstandig studietraject.

Het neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid voor de inspanning en verwerking van de leerstof nog altijd bij de student zelf ligt, maar de modules bieden de gepaste en professionele ondersteuning om de inspanning haalbaarder te maken voor een student middelbaar onderwijs.

Tarieven

Pakket

# uur* Module Prijs
30 Module fysica 750 EUR
24 Module chemie 650 EUR
24 Module wiskunde 650 EUR
16 Module biologie 450 EUR

Opmerking: Deze aanbieding en tarieven zijn enkel geldig tijdens de maanden juli en augustus.

Praktisch

WANNEER?
De lessen kunnen plaatsvinden van maandag 31 juli 2017 t.e.m. vrijdag 25 augustus 2017.

WAAR?
Wij organiseren lessen in Kortrijk.

DEELNEMERS?
Wij kiezen ervoor om in kleine groepen les te geven (max 5 personen). De studenten leren ook van elkaar en het werkt motiverend.

Na het aanvragen van een module wordt op basis van de beschikbaarheid van de deelnemende studenten een planning opgesteld.

Vragen?

Aarzel niet en contacteer ons via info@dokterworden.be of via gsm: 0478/83 36 64